آهنگ خاک خونین علیرضا عصار

خاک خونین

علیرضا عصار


چون قدم بر خاک خونین داشتی
بذر غیرت در زمین می کاشتی
زهر عشق حق به حمد آمیختی
در رکوعت می به ساغر ریختی
قبله ی تو عشق و مستی قتل گاه
این مشایخ قبله هاشان بر گناه
گویمت از هفت رنگان، مو به مو
خرقه پوشان دغل کار دورو
سجده بر پست و ریاست می کنیم
با خدا هم ما سیاست می کنیم
کو نشانی که شما اهل دلید
جملگیتان بر نماز باطلید
می چکد شک بر سر سجاده ها
وای از روزی که افتد پرده ها
ما خدایان زیادی ساختیم
مال مردم را به خود پرداختیم
شیر حق برخیز وقت کار شد
بر سر نی رفتنت انکار شد
کاخها، گردیده مسجد، سرفراز
صد رکعت تزویر دارد هر نماز
سجده در مسجد، حسینا مشکل است
این بنا از دل نباشد، از گل است
این خسان با مال مردم زنده اند
جملگی اندر نماز و سجده اند
دم ز راه و رسم سلمان می زنیم
لاف اسلام و مسلمان می زنیم
کاشکی از نسل سلمان می شدیم
لحظه ای، یک دم، مسلمان می شدیم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--