آهنگ جهان که میرقصه حمید حامی

جهان که میرقصه

حمید حامی

من عاشقت میشم رقصانو دل در مشت
باید بدون تو این زندگی رو کشت
جهان که میرقصه با من کنار تو
من بی قرار تو من غمگسار تو
تو روزگار من دارو ندار من

جهان که میرقصه باتو کنار من
من عاشقت میشم رقصانو دل در مشت
باید بدون تو این زندگی رو کشت
باید بدون تو دست از زمونه شست

جهان که میرقصه با تو کنار من
تو هم تبار من هم روزگار من
من سایه سار تو مست و دچار تو
جهان که میرقصه با من کنار تو
--:--
--:--