آهنگ همچون سرو حمید حامی

همچون سرو

حمید حامی

من همچون سروم سبز و سر فراز
گسترده سایه ام به خاک
من همچون سروم سروی بی خزان
پر کشیده ام به آسمان
من چون ابرم من چون رعدم
من چون دودم
من چون رودم پر خروشم
من صادقانه عاشق تو ام
تو که سر زمین منی
من عاشقانه شیفته ی تو ام
تو که سر پناه منی
من کی ام از کدام سر زمین
من کی ام با کدام باوری
که لبخند کی منو به اوج می بره
که گریه ی حسرتی مرا به درد می کشد
چرا چرا چرا
من کی ام از کدام سر زمین
که همچون رود که همچون موج
که همیشه زیستم
همچون رود که همچون سرو همیشه زنده ام
کلمات کلیدی :
--:--
--:--