آهنگ دروغ گفت رضا صادقی

دروغ گفت

رضا صادقی

بهم گفت که دوسم داره ، بهم گفت منو می خواد.
بهم گفت اکه پاش باشهته حادثه میاد.
بهم گفت که نفسهاشم اگه باشم میمونه.
بهم گفت شور بودن رو توی نگام میخونه.
دروغ گفت ، دروغ گفت ،دروغ گفت ، دروغ گفت.
میگفتش من هواشم تموم قصه هاشم.
میگفتش ابروشم همیشه روبه روشم.
می گفت از خاکی دوره میگفت سنگ صبوره.
می گفت تنها نمیشم می گفت میمونه پیشم.
دروغ گفت ، دروغ گفت ،دروغ گفت ، دروغ گفت.
بهم میگفت که زندگیشمو با من عجینه.
می گفت چشمای من واسش یه دنیاست سرزمینه.
می گفت طاقت میاره بچگی هامو بدی هام.
می گفت از من میرونه خونه دلهام خستگی هام.
بهم می گفت که مثل هیچکس نیست.
می گفت توی نگاهش خاروخس نیست.
می گفت طاقت نمیاره نباشم.
میگفت از فکر شم میمیره که فکر کنه از دنیاش جداشم.
اینارو اون بهم گفت.
دروغ گفت ، دروغ گفت ،دروغ گفت ، دروغ گفت.
کلمات کلیدی :
--:--
--:--