آهنگ تونل کندوان نگاه توئه رضا یزدانی

تونل کندوان نگاه توئه

رضا یزدانی

خبر بسته بودن جاده از کرج سمت جاده ی چالوس
سبقت یک سمند نقره ای از خودروی کنترل نامحسوس
تونل کندوان نگاه توئه که منو می بره به قعر دلت
از همین راه پر خطر منو به شهر تو میرسونه این اتوبوس

زندگی بی تو کوچِ هر روزه ست
تو خودش درد و رنج و غم داره
میشه لای موهای تو گم شد
بس که موهات پیچ و خم داره
میشه از چشم های تو افتاد
میشه مرگُ به تار موی تو بست
آخه موی تو ارتفاعی مثل دره های هزار کن داره

باز پُک میزنم به سیگارم
توی ذهنم پر از مه و دوده
سنگ ها راه جاده رو بستند
رادیو گفت جاده مسدوده
آه امشب سیاه بیشه و من
حال و روزی شبیه هم داریم
تو نباشی هوای هر دوی ما سرد و بارونی و مه آلوده

دل من یک قرار طولانی
با تو در بین راه میخواهد
پشت فرمان بخواب راننده
مرگ یک اشتباه می خواهد
پشت یک کوه، کوه میمونه
پشت یک مرد خسته دل، یک زن
هِی نگو مثل کوه محکم باش
کوه هم تکیه گاه میخواهد

عشق یعنی بدون تو رفتن
عشق یعنی هزار و یک افسوس
عشق یک جاده ی خطرناکه
جاده ای مثل جاده ی چالوس
تونل کندوان نگاه توئه
--:--
--:--