آهنگ تردست امید حاجیلی

تردست

امید حاجیلی

امید حاجیلی آره امید حاجیلی
امید حاجیلی آره امید حاجیلی

مثل یه تردست منو دربست
عاشق یکدست با نگات کردی تو
پس دیگه دست دست نکن از بس
دل بی تو خستس
نگو دل سردی تو
دیوونم کردی تو
آخ اگه بد کردی تو

من با تو میمونم و قدرتو میدونم و
من با تو میمونم و قدرتو میدونم و
جونمو میدم نرو برات میمیرم من
جونمو میدم نرو برات میمیرم من

مثل یه تردست منو دربست
عاشق یکدست با نگات کردی تو
پس دیگه دست دست نکن از بس
دل بی تو خستس
نگو دل سردی تو
دیوونم کردی تو
آخ اگه بد کردی تو

من با تو میمونم و قدرتو میدونم و
من با تو میمونم و قدرتو میدونم و
جونمو میدم نرو برات میمیرم من
جونمو میدم نرو برات میمیرم من

بگی میریزم به پات
بگی میریزم به پات
هرچی که دارم برات
فدای اون خنده هات
عشق تو عمرمو داده بر باد
اسمتو میزنم هرجا فریاد
عشق تو عمرمو داده بر باد
اسمتو میزنم هرجا فریاد

من با تو میمونم و قدرتو میدونم و
من با تو میمونم و قدرتو میدونم و
جونمو میدم نرو برات میمیرم من
جونمو میدم نرو برات میمیرم من
--:--
--:--