آهنگ بی غروب رضا یزدانی

بی غروب

رضا یزدانی

خورشیدُ بی خیال، تو بی غروب باش
همیشه عاشقم همیشه خوب باش
تو فصل های تو غیر از بهار نیست
جر تو ستاره ای دنباله دار نیست
از دست های تو پل میزنم به شب
هیچوقت قبل خواب نسپار منو به قهر
بارونیه هوا تو فکر پرسه باش
از چتر دلخوری منو ببر به جاش

خورشیدُ بی خیال تو بی غروب باش
همیشه عاشقم همیشه خوب باش
تو فصل های تو غیر از بهار نیست
جر تو ستاره ای دنباله دار نیست

تو گریه می کنی سد ها رو پر کنی
لبخند میزنی منو ترور کنی
من اسکیمو شدم آغوش تو کجاست
آغوش تو فقط رو خط استواست

خورشیدُ بی خیال، تو بی غروب باش
همیشه عاشقم همیشه خوب باش
تو فصل های تو غیر از بهار نیست
جر تو ستاره ای دنباله دار نیست
کلمات کلیدی :
--:--
--:--