آهنگ باد و اتوبان ماکان اشگواری

باد و اتوبان

ماکان اشگواری

باد و اتوبان
پیاده رو، در تمامِ شهر
پشتِ پای تو، ریحان می دهد
لبهات، هاتِ هات
زیبا بوسه هات
دبشِ دبش
چشمات، دست به دست
می نشاندم رو ابرِ رویا
خیسِ خیس، نمناک می شوم
تویی و باد و اتوبان
غمناک می شوم
U-Turn
نیست که نیست
راهِ بازگشتی نیست
به خواب میروم، آکورد می شوم
از فا تا دو به می گریم
حال، لختِ لخت مادرزاد
پهنِ این پیادرو در باد
چشم های عابران بر خاک
و ما و ما
تنها، نشسته ایم به چیدنِ رویا
دمنوش، نعناع، نارج
تویی و باد و اتوبان
چشمات، دستات
تویی و باد و اتوبان
لبهات، بوسه هات
تویی و باد و اتوبان
رویا
U-Turn
تویی و باد و اتوبان
تویی و باد و اتوبان
تویی و باد و اتوبان
تویی و باد و اتوبان
تویی و باد و اتوبان
تویی و باد و اتوبان
کلمات کلیدی :
--:--
--:--