آهنگ آغوش شادمهر عقیلی

آغوش

شادمهر عقیلی


تا گرم آغوشت شدم، چه زود فراموشت شدم
تقصیر تو نبود خودم، باری روی دوشت شدم

کاشکی دلت بهم میگفت، نقشه‌‌ قلبمو داره
هر کی زد و رفت و شکست، یه روز یه جا کم میاره

یه روز یه جا، کم میاره

موندن و سوختن و ساختن، همه یادگار عشقه
انتقام از تو گرفتن، کار من نیست، کار عشقه

موندن و سوختن و ساختن، همه یادگار عشقه
انتقام از تو گرفتن، کار من نیست، کار عشقه

موندن و سوختن و ساختن، همه یادگار عشقه
انتقام از تو گرفتن، کار من نیست، کار عشقه

موندن و سوختن و ساختن، همه یادگار عشقه
انتقام از تو گرفتن، کار من نیست، کار عشقه

کار عشقه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--