آهنگ یاران موافق همایون شجریان

یاران موافق

همایون شجریان

یاران موافق همه از دست شدند
در پای اجل یکان یکان پست شدند
خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر
دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند

این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد

چون عهده نمی شود کسی فردا را
حالی خوش دار تو این دل شیدا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را
--:--
--:--