آهنگ گفتی فراموشم کن حمید عسکری

گفتی فراموشم کن

حمید عسکری


من دارم بدون تو
از همون راهی که رفتی تنها برمیگردم
با اینکه اشتباه بودی
ولی هیچ موقع نتونستم ازت برگردم

میگی به خاطر منه
که از این رابطه بیرون میری
بخاطرم بمون مگه
با رفتنت کمتر عذابم میدی

گفتی فراموشم کن اما
کی مثل من عاشقته کی مونده تنها
گفتی فراموشم کن اما
بی تو یه قایق شکسته ام توی دریا
بدون تو چجوری میرسم به فردا

من از هرچی رابطه است
من از هرچیزی که خوبه اولش میترسم
واسه من همیشه خوب شروع شدن عاشقیام
ولی از آخرشون میترسم

این حس وابستگی و این زخم رو
اگه از تو باشه بازم خوبه
میشکنی غرورم و با اینکه
قلب من مقابلت مغلوبه

گفتی فراموشم کن اما
کی مثل من عاشقته کی مونده تنها
گفتی فراموشم کن اما
بی تو یه قایق شکسته ام توی دریا
بدون تو چجوری میرسم به فردا
--:--
--:--