آهنگ عشق تو حمید عسکری

عشق تو

حمید عسکری


داری فکرمو تا جنون میکشی که مجبور شدم دور بشم از همه
که هر عابری حالمو دید گفت ، چقد غم تو چشمای این آدمه

چقد دوس دارم برای یک شب فراموشی بگیرم برم تو خواب
چشامو ببندم به رو غصه هام دیگه پا نشم از این تخت خواب

حتی توی خواب و خیالم باش خواب تو و چشماتو میبینم
آخه این چه عشقیه هر لحظه بخاطرش صد دفه میمیرم

حتی توی خواب و خیالم بازخواب تو و چشماتو میبینم
آخه این چه عشقیه هر لحظه بخاطرش صد دفه میمیرم

چقد گریه کردم شبا بی صدا چشمایی که عادت به گریه نداشت
منو تنهایی و این دردی که یه شب منو بی تو راحت نذاشت

دارم مرگمو زندگی میکنم کجای دنیامی به دادم برس
از اینکه با فکر کی آروم میشی ، همه وجود من شده استرس

حتی توی خواب و خیالم باش خواب تو و چشماتو میبینم
آخه این چه عشقیه هر لحظه بخاطرش صد دفه میمیرم

حتی توی خواب و خیالم باش خواب تو و چشماتو میبینم
آخه این چه عشقیه هر لحظه بخاطرش صد دفه میمیرم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--