آهنگ کنار مهتاب زانیار خسروی

کنار مهتاب

زانیار خسروی


بی تو من هیچی ندارم اگه تو نمونی پیشم
بی تو من تموم کارم اگه تو نباشی هیچم
واسه دیدن تو هر شب رو به آسمون میشینم
تورو اون ستاره دیدم که میخوام اونو بچینم

همیشه من دنبال تو ، همیشه تو فرار از من
همیشه من به ساز تو ، برده سازت قرار از من

بی تو من هیچی ندارم ...

کنار مهتاب ، اون بالا بالاها
نمیرسم به تو ، حالا حالاها
گذشتن بی تو ، روزها سالها ماهها
چه افسوس که تا اینجاها
اومدم راهو من به عشق یارم
اومدم دلشو بدست بیارم
بگم بیا به سمت من
به دیار عشق ، به دیارم
با این خیال که من رو سر راهش
ببینه و بیافته به من نگاهش
ولی خیلی ساده گذشت از کنارم

همیشه من دنبال تو ، همیشه تو فرار از من
همیشه من به ساز تو ، برده سازت قرار از من

بی تو من هیچی ندارم ...

همیشه من دنبال تو ، همیشه تو فرار از من
همیشه من به ساز تو ، برده سازت قرار از من

همیشه من دنبال تو ، همیشه تو فرار از من
همیشه من به ساز تو ، برده سازت قرار از من
--:--
--:--