آهنگ چه آتش ها آواز بیات همایون شجریان

چه آتش ها آواز بیات

همایون شجریان

ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را
بیهوده چه می نالی بیداد زمستان را

گل خرم و سرو آزاد، بلبل همه در فریاد
الحق که ستم کردند مرغان خوش الحان را

در فصل گلم آن کو در کنج قفس افکند
می برد ز یادم کاش شبهای گلستان را

تنها ز تو دردی ماند ای مونس جان با من
خواهم که نخواهم هیچ با درد تو درمان را
--:--
--:--