آهنگ پنجره ماکان

پنجره

ماکان

پنجره باز بود دیدمت
با اون دیدمت میرفتی دیدمت
اسمتو میگفت دیدمت
میخندیدی دیدمت شاد بودی دیدمت

کاشکی نمیذاشتم باز اون پنجره رو
میموندم از تو هنوزم بی خبر و
کاشکی یه روزم تو جای من شی
بفهمی این حالُ

کاشکی نمیذاشتم باز اون پنجره رو
میموندم از تو هنوزم بی خبرو
کاشکی یه روزم تو جای من شی
بفهمی این حالُ

بسمه تلخیِ دیدنت
همه دنیا جلو چشمام مُرد
بستمش محکم پنجره رو چون دیدم
عشقمو از جلو چشمام برد

اسم تو دیگه بی معنیه برام
خواستنت بود اشتبام
که گفتم تو رو میخوام

منو باش که هنوز دلواپسم
تو میری از دستم
به عشقت نمیرسم

کاشکی نمیذاشتم باز اون پنجره رو
میموندم از تو هنوزم بی خبرو
کاشکی یه روزم تو جای من شی
بفهمی این حالُ

کاشکی نمیذاشتم باز اون پنجره رو
میموندم از تو هنوزم بی خبرو
کاشکی یه روزم تو جای من شی
بفهمی این حالُ
--:--
--:--