آهنگ سادگیات ماکان

سادگیات

ماکان

عاشق یکی شدم نمیتونم بگم بهش
دل من دنبالشه نمیتونه بکنه ولش
اون اصلا نمیدونه میخوامش اینه مشکلش
آخه چجوری بگم حرفای دلمو به دلش

من اونو میخوامشو
بس تو دلم اون شده حبس
واسه من شده همه کس

کاش یه روزی بشم همراش
بشینم جلو چشماش
بشم گوش واسه حرفاش

چرا هر چی میپوشی بهت میاد
جذابی تو سادگیات
مهرت نشست به دلم

چقدر خوبه یواشکی خجالتت
من به فدای نجابتت
عشقت نمیکنه ولم

من اونو میخوامشو
بستو دلم اون شده حبس
واسه من شده همه کس

کاش یه روزی بشم همراش
بشینم جلو چشماش
بشم گوش واسه حرفاش
--:--
--:--