آهنگ هی تو علی عبدالمالکی

هی تو

علی عبدالمالکی

زندگیمی تو
همه چیمی تو
تنها نذاری عشق قدیمی تو
من با تو خوبم تو شادی وغم
عاشقت شدم آروم و نم نم
آروم و نم نم
هی تو عشق منی
هی تو عمر منی
نری دلمو بشکنی
تو عشق مهربون اگه بری میمیرم پیشم بمون
تو شدی واسه من آرومه جون
هی تو عشق منی
هی تو عمر منی
نری دلمو بشکنی
تو عشق مهربون اگه بری میمیرم پیشم بمون
تو شدی واسه من آرومه جون
--:--
--:--