آهنگ ناز  محسن چاوشی

ناز

محسن چاوشی

تو ناز می کنی من ناز می کشم
این منطق کیه
انگار پیش تو فرقی نمی کنه
کی عاشق کیه
تو ناز می کنی من ناز می کشم
این منطق کیه
انگار پیش تو فرقی نمی کنه
کی عاشق کیه
روح تو مریمه
چشم تو نرگسه
دست تو نسترن
روح تو، دست تو
چشم تو، عشق من
گلخونه ی منه گلخونه ی منه
روح تو مریمه
چشم تو نرگسه
دست تو نسترن
روح تو، دست تو
چشم تو عشق من
گلخونه ی منه گلخونه ی منه
وقتی که خاطر غمگین تو هنوز
تو خونه ی منه
یعنی که بار غم بی تو شبانه روز
رو شونه منه
غم بار عشقت رو رو دوش می کشم
پا پس نمی کشم
با این خیال پوچ که چشم های تو
دیوونه منه
تو ناز می کنی، من ناز می کشم
این منطق کیه
انگار پیش تو، فرقی نمی کنه
کی عاشق کیه
روح تو مریمه
چشم تو نرگسه
دست تو نسترن
روح تو، دست تو
چشم تو عشق من
گلخونه ی منه گلخونه ی منه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--