آهنگ میخندم علی یاسینی

میخندم

علی یاسینی

ورس ۱

حواست نبود و هواتو از دور / حالا چجوری کنار بیام با بغضم هر روز
بهم میگن چرا نمیخندی هیچوقت / باشه قبوله منم میخندم از امروز
میخندم به دستای عشقت تو دستات / میخندم به تموم حرفات دروغات
به دلت غصه را ندی یه وقتی عشقم حال من خوبه دارم میخندم به دنیا


کارس
قلبم و کشتی خودت مردی واسه کی / چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی
قیدتو میزنم با اینکه واسم ساده نیست / میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نیست
قلبم و کشتی خودت مردی واسه کی / چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی
قیدتو میزنم با اینکه واسم ساده نیست / میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نیست

ورس ۲
یادته ارومم میکردی تو هر شرایطی با حرفات / خیلی وقته نیستی هنوزم هیچکسسی نیمد جات
منم که همه جوره از همه کندم / ببین توام برو تویی که همه چیمو باختم پات
هر کاری کردم که کم شه این فاصله / زود یادت میره هه خیلی جالبه
حالام که حرفی نیست شدم هم خونه با دلت / بدم میاد از چشای معصوم خائنت

کارس
قلبم و کشتی خودت مردی واسه کی / چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی
قیدتو میزنم با اینکه واسم ساده نیست / میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نیست
قلبم و کشتی خودت مردی واسه کی / چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی
قیدتو میزنم با اینکه واسم ساده نیست / میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نیست
--:--
--:--