آهنگ موهامو زدم مرتض اشرفی

موهامو زدم

مرتض اشرفی

موهامو زدم یاد دستات تو موهام خفه ام میکرد!!
بهم میاد جلو آینه دیدم خودمو بد نشدم زیاد
اون لباسی که تو دوست داشتی نپوشیدم!!
دیگه عکست نیست رو صفحه ی گوشیمم
آخه یه آدم چقدر میتونه بشه بی رحم!!
آخ چه دردایی کشیدم از دستت دیوونه
خیلی حرف تو دلمه کسی که نمیدونه!!
دلم داره غزل خدافظی رو میخونه
خوب میدونستی که جونم به جون تو بنده!!
نه میتونم گریه کنم نه لبم میخنده
هوای تو توی این خونه منو اسیرم کرده!!
من خدای دردم ولی هی دردا میشن بی رحم تر
عاشقت بودم غم رفتنت زمین گیرم کرد پیرم کرد!!
آخ چه دردایی کشیدم از دستت دیوونه
خیلی حرف تو دلمه کسی که نمیدونه!!
دلم داره غزل خدافظی رو میخونه
خوب میدونستی که جونم به جون تو بنده!!
نه میتونم گریه کنم نه لبم میخنده
هوای تو توی این خونه منو اسیرم کرده!!
کلمات کلیدی :
--:--
--:--