آهنگ قفس امیر عظیمی

قفس

امیر عظیمی

نفس نفس کنارتم
چرا لج میکنی با دلم
قدم قدم کنارتم
کجا داری میری نکنی وِلم

نرو نرو نرو
سکوت تو میشکنه قلب من و
قفس کشیدی چرا دور من و
خودم یاد تو دادم پر زدن و

نرو نرو نرو
سکوت تو میشکنه قلب من و
قفس کشیدی چرا دور من و
خودم یاد تو دادم پر زدن و

چقدر ما دور هم گشتیم
چقدر با هم خطر کردیم
نمیدونی هنوز انگار
با این دیوونه چند چندی
با هر حرفی و هر خندت
چقدر رو من اثر کردی
یه جوری دور نشو از من
نتونی دیگه برگردی

نرو نرو نرو
سکوت تو میشکنه قلب من و
قفس کشیدی چرا دور من و
خودم یاد تو دادم پر زدن و

نرو نرو نرو
سکوت تو میشکنه قلب من و
قفس کشیدی چرا دور من و
خودم یاد تو دادم پر زدن و
کلمات کلیدی :
--:--
--:--