آهنگ قسمت حمید عسکری

قسمت

حمید عسکری

قسمت نمیشه انگار دست تو رو بگیرم
برای آخرین بار برای تو بمیرم

گریه نکن که اشکات برای من یه درده
تحمل غم تو منو دیوونه کرده

هیشکی مثه من تو رو دوست نداره
اینو از تو چشام می‌تونی بخونی

تو بودی
جونم و عمرم و کسی که می‌خواستم و
قسم راستم و کی می‌خوای بدونی

واسه‌ی عشق تو
همه چی دادم و
به جز غرورم رو
که اونم رفته به باد

بود و نبودم و
همه‌ وجودم رو
واسه تو دادم و
تو میگی منو نمی‌خوای

هیشکی مثه من تو رو دوست نداره
اینو از تو چشام می‌تونی بخونی

تو بودی
جونم و عمرم و کسی که می‌خواستم و
قسم راستم و کی می‌خوای بدونی

قسمت نمیشه انگار دست تو رو بگیرم
برای آخرین بار برای تو بمیرم

گریه نکن که اشکات برای من یه درده
تحمل غم تو منو دیوونه کرده

هیشکی مثه من تو رو دوست نداره
اینو از تو چشام می‌تونی بخونی

تو بودی
جونم و عمرم و کسی که می‌خواستم و
قسم راستم و کی می‌خوای بدونی

واسه‌ی عشق تو
همه چی دادم و
به جز غرورم رو
که اونم رفته به باد

بود و نبودم و
همه‌ وجودم رو
واسه تو دادم و
تو میگی منو نمی‌خوای

هیشکی مثه من تو رو دوست نداره
--:--
--:--