آهنگ غریبانه همایون شجریان

غریبانه

همایون شجریان

بگردید، بگردید، در این خانه بگردید
در این خانه غریبند، غریبند
در این خانه غریبند، غریبند
غریبانه بگردید غریبانه بگردید
یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود
جهان لانه ی او نیست
پی لانه بگردید پی لانه بگردید
نسیم نفس دوست به من خورد چه خوشبوست
همین جاست، همین جاست، همه خانه بگردید
چه شیرین و چه خوشبوست
چه شیرین و چه خوشبوست
کجا کجا خوابگه اوست؟
پی آن گل خوشبوش پی آن گل خوشبوش
چو پروانه بگردید چو پروانه بگردید
کلمات کلیدی :
--:--
--:--