آهنگ عشق یعنی فریدون آسرایی

عشق یعنی

فریدون آسرایی

عشق یعنی وقتی که دستاتو میگیرم
مطمئن باشم که از خوشی میمیرم
عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم
مطمئن باشم که تو میمونی پیشم

عشق یعنی وقتی که دستاتو میگیرم
مطمئن باشم که از خوشی میمیرم
عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم
مطمئن باشم که تو میمونی پیشم
از صمیم قلبم با همه احساسم پای تو موندم تا خودمو بشناسم
وقت دیدار تو زیر نور ماهه با تو تا خوشبختی راهمون کوتاهه

عشق یعنی وقتی که دستاتو میگیرم
مطمئن باشم که از خوشی میمیرم
عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم
مطمئن باشم که تو میمونی پیشم
تو ماه منی. بتابو بمون دلم روشنه . به آیندمون
--:--
--:--