آهنگ پرواز فرزاد فرزین

پرواز

فرزاد فرزین

هی که دستای تو پروازو یادم داد
دلم وابسته شد
با تو خوبه با تو خوشحاله این آدم باز
ول نکنی تو دستشو
موج دریای نگاتم سرازیره
چی داری تو چشات
وسعت این حس همه دنیامو میگیره
نمیدونی دلم تنگه برات

ای همه جونم
رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم
ای همه هستیم
رفتی تو آسون همه درا رو روم بستی
ای همه جونم
رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم
ای همه هستیم
رفتی تو آسون همه درا رو روم بستی

منو مبتلا میکنی وقتی که اسممو صدا میکنی
با رفتنت هر لحظه این عاشقو
تو کل شهر انگشت نما میکنی

ای همه جونم
رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم
ای همه هستیم
رفتی تو آسون همه درا رو روم بستی
ای همه جونم
رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم
ای همه هستیم
رفتی تو آسون همه درا رو روم بستی
--:--
--:--