آهنگ عشق ناب حامد همایون

عشق ناب

حامد همایون

دیوانه ی توام، دردانه ی منی
تو عشق نابم و جانانه ی منی

ویرانه بودم و تو جان من شدی
آخر به حکم عشق، خواهان من شدی

ساقیا امشب، مست و دیوانه ام
هی بچرخان و هی برقصانم

چتر دستاتو رو سرم وا کن
حس کنم با تو زیر بارانم

هی بچرخان و بچرخان و بچرخانم
هی برقصان و برقصان و برقصانم
--:--
--:--