آهنگ عاشقونه دوست دارم رامین بی‌باک

عاشقونه دوست دارم

رامین بی‌باک

می خوام نگاهت تنها مال من شه
دلم می خواد همه ازت دور بشن -- دلم می خواد فقط تو باشی بامن
این همه عاشقونه دوست دارم
نمی خوام این حس و ازم بگیرن
می خوام بدونی قلب من گیرته -- عشقی ک دارم ب تو بی بهونه ست
مرتبه زندگی وقتی باشی
دنیای من دنیای عاشقونه ست
دنیای من دنیای عاشقونه ست
می خوام نگاهت تنها مال من شه
می خوام فقط عاشق من بمونی
تموم زندگیت باشم و دیگه
ی لحظه هم بدون من نتونی
می خوام نگاهت تنها مال من شه
می خوام فقط عاشق من بمونی
تموم زندگیت باشم و دیگه
ی لحظه هم بدون من نتونی
پر میکنم فکرم و با خیالت -- چیزی بجز عشق تو تو سرم نیست
وقتی می بینمت کنارم هستی
.انگاری خوابم توی باورم نیست
اونی ک عاشقت می مونه انقدر -- بدون تو زندگی سر نمیشه
جوری ک فکرشم برات عجیبه
دوست دارم دوست دارم همیشه
دوست دارم دوست دارم همیشه
می خوام نگاهت تنها مال من شه
می خوام فقط عاشق من بمونی
تموم زندگیت باشم و دیگه
ی لحظه هم بدون من نتونی
می خوام نگاهت تنها مال من شه
می خوام فقط عاشق من بمونی
تموم زندگیت باشم و دیگه
ی لحظه هم بدون من نتونی
می خوام نگاهت تنها مال من شه
تموم زندگیت باشم و دیگه
می خوام نگاهت تنها مال من شه
می خوام فقط عاشق من بمونی
تموم زندگیت باشم و دیگه
ی لحظه هم بدون من نتونی
--:--
--:--