آهنگ برات بمیرم روزبه نعمت‌الهی

برات بمیرم

روزبه نعمت‌الهی

یادته برات نوشتم اگه عاشقم نباشی الهی بمیری
اگه دوسم نداشته باشی غیر من کسیو داشته باشی الهی بمیری
بعدش برات نوشتم همرو دروغ نوشتم خودم بمیرم
اگه یه روزی خواسته باشی که منو دوس نداشته باشی برات میمیرم
برات بمیرم برات بمیرم برات بمیرم برات بمیرم
نبینی قهر خدا رو بدیای روزگارو الهی نمیری الهی نمیری
بمونه سایت روی سرم میدونی برات در به درم الهی نمیری الهی نمیری
وقتی تو چشات زل میزنم با برق نگات فال میزنم
وقتی میبینم دوسم داری از ته دلم داد میزنم
اگه یه روزی فرشته ها بخوا ن تو رو زود تر ببرن
به اونا میگم که از قدیم ماهی و با تنگش میبرن
الهی نمیری الهی نمیری الهی نمیری الهی نمیری
الهی نمیری
--:--
--:--