آهنگ سقوط سیامک عباسی

سقوط

سیامک عباسی

می‌نویسم به تو هر لحظه‌ی سنگینِ سکوتو
تجربه کردنِ احساسِ غم‌انگیزِ سقوطو

می‌نویسم که هنوزم واسه این خسته عزیزی
هر چقدر هم دور باشی، از دلم نمیره چیزی

می‌نویسم که هنوزم، بی تو اینه حال و روزم
می‌نویسم به تو نامه، عشقه تو داره ادامه

می‌نویسم که هنوزم، بی تو اینه حال و روزم
می‌نویسم به تو نامه، عشقه تو داره ادامه

می‌نویسم که بدونی بی تو من چه ها کشیدم
توی روزگار نامرد، من چه سختی ‌هایی دیدم

خیلی‌ها تو سرنوشتم بی‌بهونه پا گذاشتن
اما تو یه چیز دیگه بودی واسه این دله من

می‌نویسم که هنوزم، بی تو اینه حال و روزم
می‌نویسم به تو نامه، عشقه تو داره ادامه

می‌نویسم که هنوزم، بی تو اینه حال و روزم
می‌نویسم به تو نامه، عشقه تو داره ادامه
--:--
--:--