آهنگ دلفریب سیامک عباسی

دلفریب

سیامک عباسی

دارم پیر می شم ولی عاشقم
جهانم پر از حس و حال توئه
همه خنده ها دلنشینن ولی
فقط بهترین خنده مال توئه

دارم پیر می شم ولی عاشقم
تو این حال و روزُ برام ساختی
با اون خنده ی دلفریبت ببین
دلم رو به چه روزی انداختی

کنارم بمون و بهم تکیه کن
به جز عشق چیزی نمی خوام ازت
کمک کن دلم قرص باشه، همین
کمک کن عزیزم، کمک کن فقط

می خوام دل بدم، ذوب شم، بشکنم
چشام مثل ابرای پاییز شه
می خوام زیر بارون برم، خیس شم
ولی روحم از عشق لبریز شه

می خوام تازه شم، سبز شم، گل کنم
بدونِ زمین خوردن و باختن
از این خاطرات بَدم رد شم و
برم سمت آینده رو ساختن

کنارم بمون و بهم تکیه کن
به جز عشق چیزی نمی خوام ازت
کمک کن دلم قرص باشه، همین
کمک کن عزیزم، کمک کن فقط
--:--
--:--