آهنگ  دنیای ویرونه  علی اصحابی

دنیای ویرونه

علی اصحابی

تو احساس منو بازیچه کردی
نفهمیدی که با دنیام چه کردی
داری میری بدون من ولی باز
بدون شب, گریه هامو میشه هم راز
شب یلدای بی پایان و آغاز
تو احساس منو بازیچه کردی
نفهمیدی که با دنیام چه کردی
داری میری بدون من ولی باز
بدون شب, گریه هامو میشه هم راز
شب یلدای بی پایان و آغاز
نگاکن چی به روز من اوردی
منو با رفتنت دیوونه کردی
کدوم ویرونه رو باید بگردم؟
تو دنیای منو ویرونه کردی
تو احساس منو بازیچه کردی
نفهمیدی که با دنیام چه کردی
از احساسم تو دل نکن
چقددوری از عشق من
میشه چیزی بگی به جای رفتن؟
تو احساس منو بازیچه کردی
نفهمیدی که با دنیام چه کردی
داری میری بدون من ولی باز
بدون شب, گریه هامو میشه هم راز
شب یلدای بی پایان و آغاز
--:--
--:--