آهنگ دله دیگه مرتض اشرفی

دله دیگه

مرتض اشرفی

دله دیگه میتونه پیش یکی گیر کنه دله دیگه میشه داغون شه تورو پیر کنه
دله دیگه تورو میتونه به یه دیوونه تبدیل کنه دله دیگه میشه عاشق بشه و کارتو تعطیل کنه
دله دیگه دله دیگه ...
دمتم گرم ای دل شدم آخر باطل دیوونم کردی رفت دیگه نیستم عاقل
دل حساس من اینم شانس من همه رفتن لاقل تو بمونی واسه من
دمتم گرم ای دل شدم آخر باطل دیوونم کردی رفت دیگه نیستم عاقل
دل حساس من اینم شانس من همه رفتن لاقل تو بمونی واسه من
دله دیگه اگه ناخواسته هوایی بشه حس و حالی که میاره آدمو میکشه
گله دارم اینکه باید با همین درد رفاقت کنم نمیدونم کیو قاضی کنم از دل شکایت کنم
دله دیگه دله دیگه ...
دمتم گرم ای دل شدم آخر باطل دیوونم کردی رفت دیگه نیستم عاقل
دل حساس من اینم شانس من همه رفتن لاقل تو بمونی واسه من
دمتم گرم ای دل شدم آخر باطل دیوونم کردی رفت دیگه نیستم عاقل
دل حساس من اینم شانس من همه رفتن لاقل تو بمونی واسه من
کلمات کلیدی :
--:--
--:--