آهنگ درکم کن یاس

درکم کن

یاس

سلام
سلام عرض شد

[منشی]
بفرما

[یاس]
ببخشید واسه ی این آگهیتون مزاحم شده بودم
می خواستم اگه بشه اینجا استخدام بشم

[منشی]
مدارکتونو آوردید؟

[یاس]
بله بفرمائید

[منشی]
کاملا؟

[یاس]
کامله
مدارک همش کامله

[منشی]
سابقه کار؟

[یاس]
والا سابقه کار که
سابقه کاری ندارم من

[منشی]
نمی شه که آقا جون
سابقه کار باید داشته باشی

[یاس]
خب
آخه چیکار بکنم
من الان هرجایی که رفتم به من می گن باید سابقه کار داشته باشی
من نمی دونم
از یه جایی باید شروع کرد بلاخره

[منشی]
من شرمندم سابقه کار باید داشته باشی

[یاس]
خب آخه بلاخره شما هم ببین من الان
الان بیکارم
دارم هر
یعنی نمی دونم چیکار باید بکنم

[منشی]
مشکل من نیست
بفرمائید
سر راه وایستادید

[یاس]
تو رو خدا یه توجهی بکنید

[منشی]
شرمندم
حرکت کن

[یاس]
یه لطفی در حق من بکنید

[منشی]
بفرمائید

[یاس]
هه
باشه

[یاس]
آخه بابا باغت آباد منو درکم کن
نگو جلو راه وایستادی آقا حرکت کن
تو اینجا نشستی واسه اینکه جوابمو بدی
پایینو نگاه نکن چشم پر عذابمو ببین
اگه نیازمند بودی تو هم می شدی یه کنه
ببین اسم بد شانس روی پیشونیه منه
عصبانیم یه زلزله ی 10 ریشترهتوم
چرا اون با یقه ی بسته ته ریش بره تو
همین ها می تونه جونای ما رو پیر کنه
حدس زدی یه روزی پیشش کارت گیر کنه
تا که می رسه به منه بدبخت آواره
می گی الان نه باشه بعد وقت ناهاره
بیا یه کار خیری بکن توی روزت
امضاتو نمی خوام بذارم توی موزه
نگو مدارکت ناقصتو فردا بیا
همه چیز و کامل کن بعد ور دار بیا
واسه استخدام دقت کن به ضابطه ها
باید داشته باشی 5 سال سابقه کار
نمی خوام داد بزنم الکی شلوغ بکنم
بگو 5 سال من از کجا شروع بکنم

منو داری می بینی که از این زمونه سیرم
از همه جا بریدمو یه جونه پیرم
کوله بارمو می بندمو شبونه میرم
به خاطر تو دیگه کارم تمومه بی رحم

منو داری می بینی که از این زمونه سیرم
از همه جا بریدمو یه جوونه پیرم
کوله بارمو می بندمو شبونه میرم
به خاطر تو دیگه کارم تمومه بی رحم

بیدار شدی می خوره به سرت هوای صبح
توی روزنامه بخون صفحه ی حوادث رو
ببین مادری که دخترشو کشته بود
بعد خودشو پرت کرد از پشت بوم
می گی چه مادر بی رحمی
چه روزگاری
چیه
خراب شد اول روز کاری
اگه دقت کنی با کمی ریشه یابی
می فهمی که حتی یه مادرم می شه یاغی
اون مادر ای کاش باز زنده می شد
واست تعریف می کرد داستان زندگیشو
روزی که خداوند دخترشو هدیه می کرد
مادر داشت از خوشحالی گریه می کرد
با وجود پدری که هنوز بیکار بود
دم بیمارستان نشسته بود سیگار دود
می کنه بدهی ها هر روز قد می کشه
مرد دورِ آگهی ها همش خط می کشه
بند امیدش به آینده ها پاره شد باخت
آخر سرم که خیابونا کارشو ساخت
قاتل تویی
خدا ببخش گناهاتو
حالا برو بخون مجله ی گل آقاتو

منو داری می بینی که از این زمونه سیرم
از همه جا بریدمو یه جوونه پیرم
کوله بارمو می بندمو شبونه میرم
به خاطر تو دیگه کارم تمومه بی رحم

منو داری می بینی که از این زمونه سیرم
از همه جا بریدمو یه جوونه پیرم
کوله بارمو می بندمو شبونه میرم
به خاطر تو دیگه کارم تمومه بی رحم

چیه
فکر می کنی حالا که تو پشت میزی
از ما بالاتری
یعنی تو گشنه نیستی
طوری صحبت می کنه انگار که داری
الان
تراولاتو می کنی پشت نویسی
خیلی شده یه جوون جلوی تو ظاهر بشه
یه جوونه تحصیل کرده که مسافر کشه
این همه سال زحمت کشیده واسه کاری
که فردا با روی سفید بره خواستگاری
دیگه خودتم می دونی اینگفته ی عقل
باید با پول بشینی سر سفره ی عقد
و توی پول چیزی به اسم وفا گمه
گذشت وقتی که می گفتن مهم تفاهمه
فقر از در بیاد تو همه چیز خراب می کنه
بعد عشق از پنجره فرار می کنه
باغت آباد منو درکم کن
نگو جلو را واستادی آقا حرکت کن

منو داری می بینی که از این زمونه سیرم
از همه جا بریدمو یه جوونه پیرم
کوله بارمو می بندمو شبونه میرم
به خاطر تو دیگه کارم تمومه بی رحم
منو داری می بینی که از این زمونه سیرم
از همه جا بریدمو یه جوونه پیرم
کوله بارمو می بندمو شبونه میرم
به خاطر تو دیگه کارم تمومه بی رحم
--:--
--:--