آهنگ خیال تو محسن یگانه

خیال تو

محسن یگانه

منو درگیر خودت کن
تا جهانم زیر و رو شه
تا سکوت هر شب من
با هجومت روبه رو شه
بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم
منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم
با خیال تو هنوزم مثل و هر روز و همیشه
هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه
با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
تو همینجایی همیشه با تو شب شکل یه رویاس
آخرین نقطه دنیا تو جهان من همینجاس
تو همینجایی و هر روز من به تنهایی دچارم
منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم
با خیال تو هنوزم مثل و هر روز و همیشه
هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه
با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
کلمات کلیدی :
--:--
--:--