آهنگ خاک طلایی امیرعباس گلاب

خاک طلایی

امیرعباس گلاب

از احساسِ بودن کنار توئه
غروری که توو قلبِ من جا شده
یه قطره از عشقت رسیده به من
که حالا دلم قدِ دریا شده
طلا ریختی زیرِ پاهام که
یه دنیا به خاکت حسادت کنن
به اینکه تو بالاتری از همه
به خاک طلاییت عادت کنن
یه دریا شمال و یه دریا جنوب
تو معنایِ احساسِ آرامشی
توو این روزهایی که طوفانی ان
منو سمتِ آرامشت میکِشی
یه دریا شمال و یه دریا جنوب
تو معنایِ احساسِ آرامشی
توو این روزهایی که طوفانی ان
منو سمتِ آرامشت میکِشی
به پایِ تو وایمیستم تا ابد
نمیرم اگه حتی مجبور شم
فقط پیشِ تو میشه آروم بود
نفس کم میارم اگه دور شم
مگه میشه بی عشقِ تو زنده بود
مگه میشه این خاکو تنها گذاشت
بذار کلِ دنیا جلوم وایستن
نمیشه تو رو پشتِ سر جا گذاشت
یه دریا شمال و یه دریا جنوب
تو معنایِ احساسِ آرامشی
توو این روزهایی که طوفانی ان
منو سمتِ آرامشت میکِشی
یه دریا شمال و یه دریا جنوب
تو معنایِ احساسِ آرامشی
توو این روزهایی که طوفانی ان
منو سمتِ آرامشت میکِشی
--:--
--:--