آهنگ تو نزدیکی علی اصحابی

تو نزدیکی

علی اصحابی

دیگه دیگه
دیوار این خونه کسی مثل تو مهمونه
به عشقت خنده رو لبهام همیشه از تو میمونه
تو فریاد منی سکوت و میشکنی
کنار لحظه هام تو هستی موندی
تو نزدیکی به من که آروم دلم میخوام اینو بگم
چه خوشحالم که تو هستی تو هستی پیشمو
تورو میبینمو به دنیا میگمو
گلم رو از تو باغ آرزو ها چیدمو قشنگه لحظه هام
وقتی خودم رو از تو میدونم کنارت مثل یک سایه
همیشه با تو میمونم بیا با من بیا
همیشه هر کجا باهات حس میکنم
قشنگه لحضه هام به چشم من تو زیبایی
قشنگی مثل رویایی تو نزدیکی به من
که آروم دلم میخوام اینو بگم
چه خوشحالم که تو هستی
تو هستی پیشمو
تورو میبینمو به دنیا میگمو
گلم رو از تو باغ آرزو ها چیدمو
تو نزدیکی به من
که آروم دلم میخوام اینو بگم
چه خوشحالم که تو هستی
تو هستی پیشمو
تورو میبینمو به دنیا میگمو
گلم رو از تو باغ آرزو ها چیدمو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--