آهنگ تو ندیدی مرا علیرضا افتخاری

تو ندیدی مرا

علیرضا افتخاری


هر چه شکفتم تو ندیدی مرا
رفتی و افسوس نچیدی مرا
ماندم و پژمرده شدمریختم
تا که به دامان تو آویختم
هر چه شکفتم تو ندیدی مرا
رفتی و افسوس نچیدی مرا
ماندم و پژمرده شدمریختم
تا که به دامان تو آویختم
:"دامن خود را متکان ای عزیز
این منم ای دوست به خاکم مریز"
دامن خود را متکان ای عزیز
این منم ای دوست به خاکم مریز
وای مرا ساده سپردی به باد
حیف که نشناخته بردی ز یاد
حیف که نشناخته بردی ز یاد
همسفر بادم از آن پس مدام
میگذرم بی خبر از بام وشام
میرسم اما به تو روزی دگر
پنجره را باز گذاری اگر
--:--
--:--