آهنگ بیتو دیگه نه اصلا یاس

بیتو دیگه نه اصلا

یاس

قایم نمیکنم ازت رازی ایتو بدون خوشم نمیاد من از بازی
خوب سرتاپای من که ور اندازیو بشناس بدون منم یاس
دستتو بده بدون منم با تو تقسیم کن با من هدف هاتو
اگه دارم منم این همه طرفدار واسه اینه منم مثله تو هدف دار
پس تو دستو بده به من ببند تو قلبو به دل من
بیا که دل من واسه تو میکنه تاپ تاپ که چند لحظه ی دیگه بیرونه آفتاب
تا نشده خسته حنجرم بیا با غم کنیم دستو پنجه نرم
بگو اون کیه که بسته پنجرم یاس واسه بدخات هست شکنجه گر
میشنوم صدای نفس هاتو متنفر هستم حالامن از خواب
اگه با تو باشم که سخت خواب نیاز من به تو نیاز درخت به آب
با تو بی تو دیگه نه اصلا که یاس بی تو میگه من خستم
پس تو دستو بده به من ببند تو قلبو به دل من
اگه درخواستی هستو پس خواستی از من امیدوارم که نبینی کم کاستی از من
صدها بار گفتم باز میگم حالا دیگه خوددانی چون من راست میگم
این همه خوشگلا دارن از یاس میگن ولی من واسه ی تو وسواسیم
که وایسادم جلوی تو دست باز جیگر بیا تو بغلم جایه ما تو ابراست دیگه
اگه دعواست که واسه فرداست دیگه اینو کسی ک بی تو ی تنهاست میگه
با منی تو دله همه بلواست چشا شور تر از نمک دریاست
آخه الماس منی واسه منی تو 2تا بال واسه ی پروازه منی
واسه موندن و رفتن حالا در وازه ولی تو حالا که دوست دارم بی اندازه
نری تو...احساس خاص و راز منی تو ناز منی تو منی تو شانس منی تو توی قمار زندگی منی اس منی تو توی روزها شب ها با ما سپری کن

چشم بستس و لبام بازه چفت بشن لبام به لبای نازت
پاره کردم چند پیراهن بیشتر قوی ترم ا 100تیراهن 18
ولی توی زندگی تو وقته سختی تو وقتی هستی ترسی پس نیست
بدجوری منو تحت تاثیر قرار دادی تونستی سوژه ی بحث من شی
بله وقتی سختی کم نیست هیچکس دیگه نزدیکم نیست
من میگم کیست که متقابلا با حرفای قشنگش کنه متاقعدم
حرفات قشنگه خوب تویی اون کس که میخوام با من بمونه تویی اون پس
--:--
--:--