آهنگ بسوزه عاشقی یوسف زمانی

بسوزه عاشقی

یوسف زمانی

بسوزه عاشقی همون که قلب من به خاطرش شکست
میگفت که عشقمون شده همش هوس نمیدونم چرا یهو چشاشو بست
بسوزه عاشقی که عطر اطلسی رو از دلم پروند
منو تا آخر هوای غم کشوند با نهایت بیرحمی نموند
نیستی سهم من تو این شبا شده یه هق هق و یه بالش ولی باز آرزوم اینه که خوش باشی کنارش
تموم خاطراتمون واسه من عشق مال تو ...
این روزا دلم همش هوای گریه داره با چه خیس شدن ازش دونه دونه عکس های تو
بسوزه عاشقی که سپرده منو به یاد تو ...
یه یادگاری قشنگ از تو موند روی دلم ممنونم از این که رفتیو غمت شد حاصلم
نمیره زنگ خنده هات تو این اتاق بی صدا از سرم ...
از تو هیچی جز همین یدونه عکس برام نموند رقص قاصدک منو به سمت عطر تو کشوند
همونی که یه دل نه صد عاشق چشاش شدم منو سوزوند ...
بسوزه عاشقی همون که قلب من به خاطرش شکست
میگفت که عشقمون شده همش هوس نمیدونم چرا یهو چشاشو بست
بسوزه عاشقی که عطر اطلسی رو از دلم پروند
منو تا آخر هوای غم کشوند با نهایت بیرحمی نموند
--:--
--:--