آهنگ بایدِ بودن علیرضا عصار

بایدِ بودن

علیرضا عصار


بایدِ بودن تو، باش، هی نگو سفر،محاله!!
حنجره گِل میشه بی تو
با تو آوازم زلاله

بستن بیهوده بسّه
که خیالِ خام رفتن
تو نباشی کی بگیره
خستگی رو از تن من

قصّتو من مینویسم
هی نگو این سرنوشته
بی تو بودن اوج تلخی
موندنت پشت بهشته

بایدِ بودن تو، باش، هی نگو سفر
محاله حنجره گِل میشه بی تو
با تو آوازم زلاله

وا کن از تن رخت رفتن
محرم خواب شبونه
عشقٌ تنپوش تنم کن
مثل هر شب عاشقونه

وا کن از تن رخت رفتن
محرم خواب شبونه
عشقٌ تنپوش تنم کن
مثل هر شب عاشقونه

بستن بیهوده بسّه
که خیالِ خام رفتن
تو نباشی کی بگیره
خستگی رو از تن من


قصّتو من مینویسم
هی نگو این سرنوشته
بی تو بودن اوج سختی
موندنت پشت بهشته

بایدِ بودن تو، باش، هی نگو سفر،محاله!!
حنجره گِل میشه بی تو
با تو آوازم زلاله
کلمات کلیدی :
--:--
--:--