آهنگ یادم باشد ناصر عبداللهی

یادم باشد

ناصر عبداللهی

گریه کردم گریه کردم اما دردمو نگفتم
تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم
گریه کردم گریه کردم چه ترانه بی اثر بود
مثه مشت زدن به دیوار اولین فصل شکستن
آخرین خدانگهدار من به قله می رسیدم
اگه هم ترانه بودی صد تا سدو می شکستم
اگه تو بهانه بودی اگه هم ترانه بودی
گریه کردم گریه کردم اما دردمو نگفتم
با تو فانوس ترانه یه چراغ شعله ور بود
لحظه ها چه عاشقانه قاصدک چه خوش خبر بود
کوچه ها بدون بن بست آسمون پر از ستاره
شبا گلخونهء خورشید واژه ها شعر دوباره
واژه ها شعر دوباره دست تکون دادن آخر
توی اون کوچه ی خلوت بغض بی وقفه ی آواز
گریه های بی نهایت گریه کردم گریه کردم
اما دردمو نگفتم گریه کردم گریه کردم
--:--
--:--