آهنگ کی فکرشو می کرد رضا یزدانی

کی فکرشو می کرد

رضا یزدانی

دستت تو دستِ من،
هم پای هم رفتن،
با هم خطر کردن... کی فکرشو می کرد؟

نزدیک و هم پرسه،
شبی که بی ترسه،
من، تو، خدا، هر سه... کی فکرشو می کرد؟

کی فکرشو می کرد، عاقبتِ کارو،
بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو؟
کی فکرشو می کرد، آخره این راهو،
پلنگِ ناباور تو بستره ماهو؟

من عاشقت بودم، تمام این سالا،
از اولین دیدار تا به همین حالا!
من عاشقت بودم، از متن پروانه،
از اولین فصل نگاهِ دزدانه!
حالا تو این جایی، این کاره تقدیره،
می دونی که قلبم، دور از تو می میره...
حالا تو بعد از اون دوران اشک و درد،
کنار من هستی، کی فکرشو می کرد؟

کی فکرشو می کرد، عاقبتِ کارو،
بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو؟
کی فکرشو می کرد، آخره این راهو،
پلنگِ ناباور تو بستره ماهو؟
--:--
--:--