آهنگ چیزی بگو سینا سرلک

چیزی بگو

سینا سرلک

خواب بدی دیدم
حال بدی دارم
میترسم از اینکه
چشم از تو بردارم
باید ازین کابوس
سمت تو برگردم
لبهام میلرزن
حرفامو گم کردم
چیزی بگو من از سکوت خونه میترسم
از خاطراتی که باهام میمونه میترسم
از حرفایی که تو دلت پنهونه میترسم
از بازیای این دل دیوونه میترسم
انگار دلتنگی افتاده دنبالم
چیزی بگو شاید بهتر بشه حالم
باید تو دستای نوازشم باشی
تنها تو میتونی آرامشم باشی
چیزی بگو من از سکوت خونه میترسم
از خاطراتی که باهام میمونه میترسم
از حرفایی که تو دلت پنهونه میترسم
از بازیای این دل دیوونه میترسم
--:--
--:--