آهنگ وای وای ریمیکس  علی یاسینی

وای وای ریمیکس

علی یاسینی

تو میدونی دلم گیره
منو عطر تو میگیره
بهم نگو که بیخیال شو
فکر کنم یکم دیره
بگو چته نمیدونم
منم مثله تو دیوونم
بس کن این ادا اطوار
و چی میخوای از جونم

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون
کرد وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر
وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون
کرد وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر

با ما چیکار کردی تو
چرا اینقدر سردی تو
خب تو چشام نگاه کن
دیوونم کردی تو
هر جا بری هستم پات
از این کارات دست
بردار اگه تو قبول کنی
که شروع کنیم از فردا

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون
کرد وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر
وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون
کرد وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر
--:--
--:--