آهنگ نگار محسن چاوشی

نگار

محسن چاوشی

نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی
به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی

نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده
دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

بمی‍رم تا تو چش‍م تر نبی‍‍نی
شرار آه پرآذر نبی‍‍نی

چنان از آتش عش‍‍قت بسوزم
که از مو رن‍‍گ خاکستر نبین‍‍ی

به والله که جانانم تویی تو
به سلطان عرب آی جانم تویی تو

تو دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست

نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی
به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی

نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده
دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--