آهنگ نرو گرشا رضایی

نرو

گرشا رضایی

من از هوای بی تو بیزارم
‎به بودنت یه عمره بیمارم
‎بالاتر از جونم عزیزه من
‎دوست دارم دوست دارم
‎بدونه تو میدونی میمیرم
‎من به هوای تو گرفتارم
‎تمومه دنیای من این حرف
‎دوست دارم دوست دارم
‎نرو نرو
‎دوباره نشکن این شکسته رو
‎نذار بگیر جاتو غم نرو
‎که عاشقت بیاره کم نرو
‎بمون بمون
‎ به حرمته روزایه رفتمون
‎ نذار بیفتم از نفس بمون
‎ منو نذار تو این قفس بمون
‎نرو نرو
‎نذار دلم
‎ بمیره بشکنه بسوزه باز
‎ نذار که غم بیاد دوباره باز
‎بشینه جات
‎ بشه واسم دلیله گریه
‎ یاد خنده هات یاد خنده هات خنده هات
‎نرو نرو
‎ دوباره نشکن این شکسته رو
‎نذار بگیر جاتو غم نرو
‎ که عاشقت بیاره کم نرو
‎بمون بمون
‎ به حرمته روزایه رفتمون
‎نذار بیفتم از نفس بمون
‎منو نذار تو این قفس بمون
‎نرو نرو
--:--
--:--