آهنگ عاشق شدم گرشا رضایی

عاشق شدم

گرشا رضایی

حواست هست هر لحظه به حالم تو مثل کوه وایسادی کنارم
تو که مرهم دردامی همیشه نباشی حس آرامش ندارم
تو جنگیدی به عشق من شب و روز تو فهمیدی که من تو اضطرابم
تو‌ از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم
عاشق شدم پای خودم آغوش تو امنه برام
با دلبری هر جا بری با تو تو آتیشم میام
تو که تو بدترین روزای عمرم به داد نفسای من رسیدی
نذاشتی که منو از تو بگیرن صدامو از ته قلبم شنیدی
عاشق شدم پای خودم آغوش تو امنه برام
با دلبری هر جا بری با تو تو آتیشم میام
عاشق شدم پای خودم آغوش تو امنه برام
با دلبری هر جا بری با تو تو آتیشم میام
کلمات کلیدی :
--:--
--:--