آهنگ میزون نبود حالت شهاب مظفری

میزون نبود حالت

شهاب مظفری


میدونی من پُرم یه ذره
دورم بزنی هم خیالمم نیست
هر چی خواستم شبیهش دقیقا
توو سرنوشت دوتامون هم نیست
دیدی خوردیم بد به گره
از دست که بره دل برنمیگرده
تهش میگیم چیزی نشده
طفلکی یه کم بچگی کرده
هی قفلی قفلی میزنی
چی میخوای از این تَنِ خط خطی
هی طعنه زمزمه زیرِ لب
انرژی منفیات شدم یه رَدی
با کی بد تا میکنی
هی وا میشه رومون توو همدیگه
توو گوشت کی میخونه
بگو نموندنو کی یادت میده

تو از اون اول میزون نبود حالت
عادتت شد دلم بیفته دنبالت
تقصیرِ من بود دادم پَر و بالت
دیدی آخر سر کجا رسید کارت
تو از اون اول میزون نبود حالت
عادتت شد دلم بیفته دنبالت
تقصیرِ من بود دادم پَر و بالت
دیدی آخر سر کجا رسید کارت

درگیره با دل پُر من
خاطره هات مثلِ خُره باهامه
نه دیگه هیچ راهی نمونده
برنمیگرده اون حسای سابق
کار از کار گذشته ای وای
گذشته از سرمون آب انگار
شب و روزام یکی شده
بعدِ تو افتادم رو دورِ تکرار
هی شاکی میشه تو با کی
حالت خوبه اصا میدونی؟
یادم نی یه بار بیای بگی
مثلِ قدیما با من میزونی
هی طفره میری از اینکه
نمیتونی پای حرفات باشی
به خیالت فکر میکنی
با این کارا میتونی برنده باشی

تو از اون اول میزون نبود حالت
عادتت شد دلم بیفته دنبالت
تقصیرِ من بود دادم پَر و بالت
دیدی آخر سر کجا رسید کارت
تو از اون اول میزون نبود حالت
عادتت شد دلم بیفته دنبالت
تقصیرِ من بود دادم پَر و بالت
دیدی آخر سر کجا رسید کارت
--:--
--:--