آهنگ میخوام ببینمت گروه سون

میخوام ببینمت

گروه سون

فکرت کجاست
تو بگو چی بین ماست
منو راحت نمیذاره فکری که با خاطره هاست
شاید یه بار،
با یه حال بی قرار
واسه تو گریه م بگیره
دوباره بی اختیار
باور نکن
که فراموشم بشی
تو همونی که برام
آخر آرامشی
با من بمون
پای عشقمون بمون
نذار یاد من بره
هرچی که بوده بینمون
من می خوام ببینمت
دلم میخواد ببینمت
میخوام از این زندگی
دوباره پس بگیرمت
من میخوام ببینمت
دلم واست تنگ شده
تو که نیستی خنده هام
بدجوری کم رنگ شده
فکرت کجاست،
تو بگو چی بین ماست
منو راحت نمیذاره فکری که با خاطره هاست
شاید یه بار،
با یه حال بی قرار
واسه تو گریه م بگیره
دوباره بی اختیار
باور نکن
که فراموشم بشی
تو همونی که برام
آخر آرامشی
با من بمون
پای عشقمون بمون
نذار یاد من بره
هرچی که بوده بینمون
من دلم تنگ شده
واسه روزای خوبمون
بذار که تکرار بشه
هرچی که بوده بینمون
وقتی به جز چشمای تو
چیزی توو فکرم نمیاد
حال دلم گفتنی نیست
هیچکس و جز تو نمیخوام
من می خوام ببینمت
دلم میخواد ببینمت
میخوام از این زندگی
دوباره پس بگیرمت
من میخوام ببینمت
دلم واست تنگ شده
تو که نیستی خنده هام بدجوری کم رنگ شده
‎من می خوام ببینمت
دلم میخواد ببینمت
میخوام از این زندگی
دوباره پس بگیرمت
من میخوام ببینمت
دلم واست تنگ شده
تو که نیستی خنده هام بدجوری کم رنگ شده
من‌می خوام ببینمت
--:--
--:--