آهنگ من آدم رویای تو نیستم اشوان

من آدم رویای تو نیستم

اشوان

من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم پرته این سازه
یکی مثل تو با چشه رنگی با یه روانی که نمیسازه
من آدم رویای تو نیستم من با خودم در گیرم افسردم
من زخمی راهنمه پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم
کنار من لبه ی پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی
دیوونه زل نزن توی چشام چرا هرچی میگم سکوت میکنی
اره تصمیمم اینه تنهایی آرومم اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم
اینجا ته خطه دستامو ول کن برو دیگه نمیخام تورو
اره تصمیمم اینه تنهایی آرومم اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم
اینجا ته خطه دستامو ول کن برو دیگه نمیخام تورو
حیفته به پای من نسوز این هوا برای تو بده
چه انتظاری تو داری از کسی که یه عمره با خودش هم بهم زده
قول بده بخندی بعد از این با این که فاصله واسه هردومون سخته
بشنوم اون کسی که رنجوندن دوباره از ته دل خوش حالو و خوشبخته
تصمیمم اینه تنهایی آرومم اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم
اینجا ته خطه دستامو ول کن برو دیگه نمیخام تورو
تصمیمم اینه تنهایی آرومم اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم
اینجا ته خطه دستامو ول کن برو دیگه نمیخام تورو
--:--
--:--